ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණය ගැන විශේෂ වැඩසටහනක් අද

 12/07/2017 - 09:04
12 reads

ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණය පිළිබඳ පාසල් සිසුන් සහ පාසල් පාදක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත විශේෂ වැඩසටහනක් අද ආරම්භ වනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ අද දින ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ දිනය ලෙස නම් කර ඇති බවයි.
ඊට සමඟාමීව මෙම වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.
මෙම රක්ෂණාවරණය මෙන්ම  එහි ප්‍රතිලාභ ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ දරුවන් සහ මව්පියන් ඇතුළු ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව තවදුරටත් පවතින බැවින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.
සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන පසුගිය ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනිදා සිට බලගැන්වුණු අතර ඒ යටතේ සෑම පාසල් දරුවෙකු සඳහාම වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 2 බැඟින් වන රක්ෂණාවරණයක් හිමිවනවා.
මෙරට පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් ලක්ෂ 45කට ආසන්න පිරිසකට මෙම සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණයෙන් ප්‍රතිලාභ හිමිවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news