අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාවයෙන් සහ මිත්‍රත්වයෙන් රටේ සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගන්නවා

 12/06/2017 - 19:42
5 reads

අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාවයෙන් සහ මිත්‍රත්වයෙන් රටේ සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගන්නා බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, චීන ආධාර මත පොළොන්නරුවේ ඉදිකෙරෙන වකුගඩු රෝහලට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.
චීන ආධාර මත ඉදි කෙරෙන ජාතික වකුගඩු රෝහල සඳහා වැය කිරීමට අපේකෂිත මුදල රුපියල් මිලියන 12,000ක් වන අතර එය මහල් 4 කින් සමන්විතයි.
ශල්‍යාගාර 6 ක් සහ රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකක 100 කින් යුත් මෙම රෝහල ආසියාවේ විශාලම වෘක්කවේද රෝහල ද වනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news