ආපදා කළමණාකරණයට පුළුල් පද්ධතියක් වර්තමාන ආණ්ඩුවට නැහැ - දිනේෂ් කියයි

 12/04/2017 - 13:17
11 reads

ආපදා කළමණාකරණයට හෝ ස්වභාවික විපත් පෙර දැනුම්දීම සඳහා වු පුළුල් පද්ධතියක් වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළා.

හෙතෙම කියා සිටියේ මේ හේතුවෙන් ස්වභාවික ආපදාවල දී සිදු වන හානිය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

අයවැය කාරක සභා විවාදය සඳහා අද එක්වෙමින් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.

ඊට පිලිතුරු ලබාදුන් සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ කාලගුණ අනාවැකි ස්වයංක්‍රීයව ඉදිරිපත් කිරීමේ දියුණු තාක්ෂණ පද්ධතියක් ඉදිරියේ දී ස්ථාපිත කරන බවයි.

පවතින ආපදා තත්ත්වය සහ සහන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, අජිත් පී. පෙරේරා සහ ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා යන මහත්වරුන් අදහස් පළ කළා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Dinesh Gunawardena
Parliament