යාපනය අධි ආරක්‍ෂිත කලාපයේ අක්කර 29ක් යළි ජනතාවට

 12/01/2017 - 11:50
55 reads

වසර 27 ක් යාපනය ආරක්‍ෂක සේනා අධි ආරක්‍ෂිත කලාපයේ පිහිටා තිබූ යාපනය ඔට්ටාපුලම් වඩමෝලේ රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලය සහ ඕට්ටාපුලම් ශාන්ත මරියා දේවස්ථානයේ පැවති ඉඩම් යළි ජනතාව වෙත පවරාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඉඩම් අක්කර 29ක භූමි ප්‍රදේශයක් යාපනය ආරක්‍ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නාගලිංගම් වේදනායගම් මහතා වෙත පවරා දී ඇති බව සඳහන්.

පසුගිය සමයේ පැවති ආරක්‍ෂක තත්ත්වයන් මත මෙම ඉඩම් අධි ආරක්‍ෂිත කලාපය වෙත පවරා තිබුණා.

නිදහස් කළ ඉඩම් වල පවුල් 17ක් යළි පදිංචි කිරීමට ද නියමිතයි.

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඔට්ටාපුලම්, වඩමෝලේ රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලය යළි ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
29 More Acres Released to the Public in Jaffna
Army
Vasavilan Grama Niladari sector
Roman Catholic Tamil Mixed School
Our Lady of Mary Carmel Church
Palaly
Major General Darshana Hettiarachchi
Commander
Security Forces
Jaffna