අනුලා විදුහල්පතිනිය අමාත්‍යාංශයට මාරු කෙරේ

 11/15/2017 - 12:30
52 reads

නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කර තිබෙනවා.

ඒ අදාළ විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් පැවති මූලික විමර්ශනයේ නිර්දේශවලට අනුවයි.

පරිපාලන ගැටළු, පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේදී සිදු වූ අක්‍රමිකතා ආදිය පාදක කරගනිමින් මෙම ස්ථානමාරුවීම ලබාදී ඇතැයි සඳහන්.

රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව විදුහල්පතිනියට ස්ථානමාරුවීම ලබාදුන් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආච්ච් මහතා පැවසුවේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news