අකුණු මගින් එෛතිහාසික අවුකන පිළිම වහන්සේට බලපෑමක් සිදු නොවේ

 11/14/2017 - 21:20
55 reads

අකුණු මගින් එෛතිහාසික අවුකන පිළිම වහන්සේට බලපෑමක් සිදු නොවන බව විදුලි ඉංජිනේරුවන් අවධාරණය කර සිටිනවා.

අවුකන පිළිම වහන්සේගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා ඉදි කොට ඇති ආවරණ වහලය හේතුවෙන් පිළිම වහන්සේට අකුණු මගින් හානි සිදු වන බවට පසුගිය දා විහාරාධිපති ස්වාමීණ් වහන්සේ මාධ්‍යයට කරුණු දක්වා සිටියා.

ඒ අනුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බැලීමට පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබාදුන්නා.

සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශනවලින් අනාවරණය වී තිබුණේ වහලයේ තාක්‍ෂණය අනුව අකුණු සැර භූගත කරන බවයි.

එහෙත් අකුණු සැරවදින අවස්ථාවක ඒ ආසන්නයේ සිටින පුද්ගලයින්ට යම් බලපෑමක් ඇති වීමේ හැකියාවක් පවතින බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම අනතුරු වලක්වාලීමට ආරක්‍ෂක ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළ යුතු බවයි විදුලි ඉංජිනේරුවන් සඳහන් කරන්නේ.

මෙම උපදෙස් මත නියමිත තාක්‍ෂණයෙන් යුත් අකුණු සන්නායකයක් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්‍ෂණය යටතේ අවුකන පිළිම වහන්සේ සමීපයේ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news