ජල විදුලි බලාගාර හතරෙහි විදුලි උත්පාදන කටයුතු ඇරඹෙයි

 11/14/2017 - 10:30
54 reads

ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, කැනියොන් සහ පොල්පිටිය යන ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදනය යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.
අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඊයේ එම විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදනය අත්හිටුවීමට පියවර ගනු ලැබුවා.
ලක්ෂපාන ජලාශයේ සිට පොල්පිටිය ජල විදුලි බලාගාරය දක්වා ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ලක්ෂපාන ජලාශයේ ජලය ඉවත් කිරීමට ද සිදුවූ බවයි එහි පරිපාලනය සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news