ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක මානව හිමිකම් වාර්තා යලි විමසා බලයි

 11/11/2017 - 19:52
10 reads

මෙරට මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සකසා ඇති වාර්තා පිළිබඳ විශේෂ විමසා බැලීමක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් ලබන බදාදා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14ක වාර්තා මෙලෙස නැවත විශේෂ විමසා බැලීමකට ලක් කරන බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව
හිමිකම් කවුන්සිලය සඳහන් කරන්නේ.

මෙරට මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සකස් කර ඇති එම වාර්තාව මෙලෙස විමර්ශනයට ලක් කරනු ලබන්නේ තෙවන වරටයි.

මෙම වාර්තාව පළමුවරට 2008 වසරේදී සකස් කෙරුණු අතර  2012 වසරේදී එය දෙවන වරට විමර්ශනට ලක් කර තිබුණා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news