ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරකසභා රැස්වීමක් ලබන සතියේ

 11/11/2017 - 17:10
47 reads

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ මධ්‍යම කාරකසභා රැස්වීමක් ලබන සතියේදී පැවැත්වෙන බව වාර්තා වනවා.

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සහ පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙත යොමු කළ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news