දුම්රිය තුළ අනවසර වෙළඳාම තහනම් කෙරේ

 11/10/2017 - 19:11
10 reads

දුම්රිය තුළ අනවසර වෙළඳාම තහනම් කිරීමට දුම්රිය බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.එම් අබේවික්‍රම මහතා කියා සිටියේ දුම්රිය මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන්ට සිදුවන හිරිහැරය පිළිබඳ සළකා බලා මෙම තීරණය ගත් බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news