වසර 20 කට පසු හොඳම අය වැය හෙට - එජාපය කියයි

 11/08/2017 - 12:25
135 reads

2018 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින්.

මෙය යහ පාළන ආණ්ඩුවේ 3 වන අය වැය වන අතර, නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වන අය වැය ද වනවා.

මෙවර අය වැය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන අපේක්‍ෂා පිළිබඳ NEWS 24 විමසීමක් කළා.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා සඳහන් කරන්නේ වසර 20 කට පසු ජනතාවට හිමි වන හොඳම අය වැය 2018 වසරේ අය වැය වනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා සඳහන් කළේ මෙවර අය වැය ප්‍රගතිශීලි අය වැයක් වනු ඇති බවයි.

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරන්නේ නව බලාපොරොත්තුවක් හෝ වෙනසක් ජනතාවට මෙවර අය වැයෙන් හිමි නොවනු ඇති බවයි.

ජාතික හෙළ උරුමයේ ජාතික සංවිධායක බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා සඳහන් කළේ අර්බද රැසක් මධ්‍යයේ රජය ගෙන එන අය වැය සාධනීය එකක් වනු ඇති බවයි.
 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news