2017 වසරට අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ ගැසට් නිවේදනය අද

 11/02/2017 - 09:27
1352 reads

2017 වර්ෂය සඳහා අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලට සිසුන් බඳවාගැනීමේ ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඒ අනුව 2015 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත සිසුන් 4,745 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.
පාඨමාලා 27 ක් සඳහා සිසුන්ට අයදුම් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.
ඊට අදාළ අයැදුම්පත් මෙම මස 24 ට පෙර යොමු කළ යුතු බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news