ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදය හෙට දිනයේදීත්

 11/01/2017 - 13:48
12 reads

ආණ්ඩු ක්‍රම  ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනා ඇතුළත් අතුරු කමිටු වාර්තාවේ යෝජනා පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය හෙට දිනයේදීත් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

දින 3 ක විවාදය අදින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණත් එය හෙට දිනය දක්වාත් දීර්ඝ කළ බව සභා නායක  ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news