පළාත් සභාවලට ඉඩම් සහ පොලිස් බලතල නැහැ - සභානායකගෙන් ප්‍රකාශයක්

 10/30/2017 - 12:58
90 reads

පළාත් සභාවල ස්වයං පාලනය සඳහා ඉඩම් හා පොලිස් බලතල ලබා නොදෙන අතර එම බලතල විශේෂ කොමිෂන් සභා යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ,පාර්ලිමේන්තුව විසින් පත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කළ විවාදයට එක්වෙමින්.

පළාත් සභාවල ස්වයං පාලනය සඳහා ඉඩම් සහ පොලිස් බලතල ලබාදීමට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් කටයුතු කරමින් සිටින බවට එල්ල වන චෝදනා පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මේ බව කියා සිටියා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Lakshman Kiriella