මෝටර් රථයට ලැබෙන අධි තාක්ෂණික අංක තහඩුව ගැන ඔබත් දැනුවත් ද ?

 10/09/2017 - 11:20
216 reads

මෝටර් රථයේ ලියාපදිංචි විස්තර ලබාගැනීමට හැකි අධි තාක්ෂණයෙන් යුත් අංක තහඩුවක් හඳුන්වාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2018 වසරේ මැද භාගය වනවිට එම තහඩුව මෙරට වාහන සඳහා හඳුන්වාදීමට හැකිවනු ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

රේඩියෝ තරංග තාක්ෂණය යොදාගනිමින් නව අංක තහඩුවේ අධිතාක්ෂණ සළකුණක් සවි කිරීමට නියමිත  අතර  ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ග්‍රාහක කුළුණු මගින් නිකුත් කරන සංඥා අනුව මෝටර් රථයේ විස්තර හඳුනාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

මෙම තාක්ෂණය මගින්  වාහන අනතුරු හා අපරාධවලට සම්බන්ධ වාහන පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම වඩාත් පහසු වනු ඇතැයි ද වාර්තා වනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news