ඇනුම් බැනුම් පැසසුම් අතරේ වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ නවතම ගීතය - 'මගේ සඳ ඇවිත්'

 10/09/2017 - 08:39
179 reads

ප්‍රතිභාපූර්ණ වික්‍ටර් රත්නායකයන් පිළිබඳ  පසුගිය කාළයේ වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක් වුනා. තවමත් එහි අඩුවක් වෙලා නැහැ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට වඩා, වැදගත්වන්නේ ඔහුගෙන් ඉටුවූ සේවය පිළිබඳ කතා බහට ලක් කිරීම බවයි සමාජයේ බොහෝ දෙනා පිළිගන්නේ.

ඇනුම් බැනුම් වගේම පැසසුම් අතරේ  ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් නව නිර්මාණයක් එලි දැක්වූවා.
නිර්මාණකරණයේ දිගු නිහැඩියාව බිඳිමින් වික්ටර් රත්නායකයන් නව නිර්මාණය නම් කරන්නේ 'මගේ සඳ ඇවිත්' ලෙසයි.

චන්දන මනෝජ් විතානගේ  පද සංකල්පනාවට සංගීත නිර්මාණය කළෙත්  වික්ටර් රත්නායක ශූරීන්මයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Victor Rathnayake