අනුර’පුර මැදි විදුහල් නව රංග ශාලාවට බාල සමාගම පනී

63

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා  අතින් පසුගියදා විවෘත වූ  අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලීය නව රංග ශාලවේ දී අද (22) පළමු නාට්‍ය ප්‍රදර්ශණය කෙරෙනවා.
ඒ අනුව වසන්ත දුග්ගන්නාරාළ නාට්‍ය නිෂ්පාදනයක් වන 'බාල සමාගම' සවස 3 .00 ට සහ රාත්‍රී 7.00 ට වේදිකා ගත කෙරෙයි.
මිහිර සිරිතිලක, අජිත් ලොකුගේ, වසන්ත විට්ටච්චි, ජනක රණ සිංහ සමග වසන්ත දුග්ගන්නාරාළ රඟන මෙම නාට්‍ය මිහිර සිරිතිලකගේ රචනයක්.

විශේෂත්වය වන්නේ දුග්ගන්නාරාළ අනුරාධපුර මධ්‍ය  විද්‍යාලයේම ආදී විද්‍යාර්තයෙකු වීමයි.
එ‍සේම දුකා සිය රංග ජීවිතයේ සුවිශේෂ ගුරුවරයෙකු වූ සිරසේන ඕපත්ඇල්ල මහතාට ගෞරව සම්මානයක් පිරිනැමීමටද නියමිතයි.
අනුරාධපුර මැදි විදුහල් ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය සමගින්  නාට්‍ය ප්‍රදර්ශණය සංවිධාන කරන්නේ සිහශක්ති සමාජයයි.

Your Comments