ලතාවට කන්න කැමති අයට - රෝලිං අයිස්ක්‍රීම්

 08/14/2017 - 10:57
172 reads

රෝලිං අයිස්ක්‍රීම් කියන්නේ ලංකාවට නම් ටිකක් අලුත් අත්දැකීමක්.

නමුත් දැන් රෝලිං අයිස්ක්‍රීම් වල රස බලන්න පිටරට යන්න ඕන නැහැ.

මෙහි තිබෙන විශේෂත්වය තමයි තමන් කැමති ආකාරයේ රසයන් එකතු කරලා ඇණවුම් කරන අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගැනීමේ අයිතිය අපිට තියෙන එක.

මේ අයිස්ක්‍රීම් එක පිළියෙළ කරන්නේ කොත්තු තැටියක් වැනි දෙයක් යොදාගෙන.

නියමිත උෂ්ණත්ව පාලනයක් යටතේ පිළියෙළ කරගන්නා එය අවසානයේ රෝල් එකක් විදියට ගෙන අයිස්ක්‍රීම් බඳුනේ තැන්පත් කරනවා.

අවසානයේ හරි කලාත්මක රසවත් ආහාරයක් විදියට රසබලන්න පුළුවන්.

මේ වෙනකොට ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයකින්ම මේ රෝලිං අයිස්ක්‍රීම් ඇණවුම් කරන්න පුළුවන්.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news