වජනයිස්ප්‍රියති

 08/14/2017 - 08:29
383 reads

සමාජ ජාලා ඔස්සේ ජනප්‍රිය වූ  චරිත අතරේ 'වස්ති' සහ 'ජනයි-ප්‍රියයි' අලුත් වැඩකට අත ගහල වගේ.
මේ ගැන 'වස්ති' ඔවුන්ගේ FB පිටුවට ඡායාරූප එක්කරල තිබුනත් වැඩිය දෙයක් කියල නැහැ.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news