රනිල්ගේ FB ගිණුම hack කරලා

 07/30/2017 - 11:29
1005 reads

තම ෆේස්බුක් ගිණුම hack කර ඇති බව  රනිල් මල්ලවආරච්චි පවසනවා. එම නිසා එහි POST  වෙනුවෙන් comment නොකරන ලෙසයි ඔහු දක්වන්නේ.

ඔහුගේ නිල fan page  එක භාවිත කරන ලෙසද ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Ranil Mallawarachchi