300 වෙනි එක්දින තරගයට ඔන්න මෙන්න තිබියදී යුවරාජ්ගෙන් මැජික්

 06/15/2017 - 14:29
228 reads

යුවරාජ් සිං අද මුහුණ දෙන්නේ ඔහුගේ 300 වෙනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයටයි. ඒ බංග්ලාදේශය සමග. ශුරයන්ගේ අර්ධ අවසන් දෙවන තරගයට.

යුවරාජ් තම 100 වෙනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයට එක්  වුණේ  ගංගුලිගේ නායකත්වයෙන්.

200 වෙනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය M.S දෝනිගේ  නායකත්වයෙන්.

 300 වෙනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයට එක්වන්නේ වීරත් කෝලිගේ නායකත්වයෙන්.

තරගයට පැය කිහිපයක් ඉතිරිව තිබියදී  'යුවරාජ්ගේ මැජික්' වීඩියෝවක් හුවමාරුවනවා.

මැජික් කිව්වට... යුවරාජ් 300 වෙනි එක්දින තරගයේ දී මැජික් එකක් දායි ද?