නාය ගිය තැන්වල පොළවෙන් කළු පැහැති ද්‍රාවණයක් මතුවෙයි

 06/14/2017 - 17:53
689 reads

මැයි මාසයේ අවසන් සති කිහිපයේදී දිවයිනේ ඇති වූ අධික වැසි හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක කඳු නායයාමට ලක්විය. ඉන් වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් කළුතර, බදුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට මායිම් ව පිහිටි කුකුලේ ගඟට යාබදව රත්නපුර, අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොළඹෑව හා මූණහීන්වත්ත ගම්මානවල අක්කර 32කට අධික ප්‍රමාණයක් නායයෑමෙන් එම පස් කන්දෙන් කුකුලේගඟ හරස්වීමෙන් ගඟ පිටාර ගැලීමට ලක්විය.
එසේම එම නායයාමෙන් ප්‍රදේශයේ නිවාස 4ක් මුළුමනින්ම විනාශයට පත් වූ අතර කිහිප දෙනෙක් මියගියා.
කෙසේ වෙතත් එම නායයාම සිදු වූ ස්ථාන කිහිපයක අද වන විට කලු පැහැති ද්‍රාවණයක් ගලා ගොස් ඇති ආකාරය දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වනවා. එම ගලා යන ද්‍රාවණය බුබුළු දමන බවද වාර්තා වනවා. එසේම පෙරලී ගොස් ඇති ගස්වල මුල් කොටස් පිළිස්සුණු ස්වභාවයක්ද දක්නට ලැබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම සිදුවීම නයායාමෙන් සති තුනකට පසු දක්නට ලැබීමද විශේෂත්වයක්.