හිසේ කැක්කුමට - චීන වෙදකමක්

 05/02/2017 - 17:38
421 reads

හිසේ කැක්කුම කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මානසිකව මෙන්ම කායිකවද වේදනා විදින රෝගයක්.

හිසේ කැක්කුමක් විවිධ ආකාරයෙන් එන්න පුළුවන්.

එතකොට හිසේ කැක්කුමක් හැදුනාම ගොඩක් අය වේදනා නාශකයක් (බොහෝ විට පැරසිටමෝල්) භාවිතයට ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා.

ඒ වුනාට වේදනානාශක භාවිත නොකර චීන ප්‍රතිකර්මයක් මඟින් විනාඩි කිහිපයකින් හිසේ කැක්කුම සුව කරන විදියක් ගැන තමා මේ සටහනේ දැක්වෙන්නේ.

හිසේ විවිධ ස්ථාන වල ඇති වන වේදනාවන් මත හිසේ කැක්කුම රඳා පවතිනවා.

පහත දැක්වෙන්නේ හිසේ කැක්කුම ඇතිවන අවස්ථාවලදී තෙරපීමෙන් සුවය ලබා ගත හැකි ස්ථාන 5 ක්.

1.YINTANG POINT

මෙම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ නළලේ මැද කොටසේයි.ඒ කියන්නේ නාසයට ඉහළින් ඇහි බැමි අතරයි. ඇසේ වේදනාවක් හටගැනීම මඟින් හිසේ කැක්කුමක් ඇති වන්නේ නම් මෙම ස්ථානය ඇඟිලි තුඩුවලින් මිනිත්තු කිහිපයක් තෙරපීම මඟින් වේදනාව සුව කරගන්න පුළුවන්.

2.SHUAI GU POINTS

මෙම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ නළලේ හිසකෙස් පටන් ගන්නා ස්ථානයේ සිට 2-3 ජප අතරයි.ඒ කියන්නේ කන් පෙති වලට ඉහළින් .අසේ තෙහෙට්ටුවක් මෙන්ම විඩාබර ගතියක් ඇති වු විට මෙම ස්ථානය ඇඟිලි තුඩුවලින් මිනිත්තු කිහිපයක් තෙරපීමෙන් සුවයක් අත්කර ගන්න පුළුවන්.

3.ZAN ZHU POINTS

මෙම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ ඇහි බැමිවලට පහළින්. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ උණ නිසා හිසේ කැක්කුමක් හට ගත්තොත් එම ස්ථානය ඇඟිලි තුඩුවලින් මිනිත්තු කිහිපයක් තෙරපීමෙන් ඇති වන හිසේ කැක්කුම සුව කර ගන්න පුළුවන්.

4.TIANZHU POINTS

මෙම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ කොදු ඇට පෙළට ඉහළින් සහ හිසට පහළින්. එම ස්ථානය ඇඟිලි තුඩුවලින් මිනිත්තු කිහිපයක් තෙරපීමෙන් ඉරුවාරදය හේතුවෙන් ඇතිවන තද බල හිසේ කැක්කුම මඟහරවා ගැනීමට පුළුවන්.

5.HEGU POINTS

මෙම ස්ථානය නම් පිහිටා තිබෙන්නේ හිසේ නෙමේ.මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ මාපටඇගිල්ලේ පටන් ගන්නා ස්ථානයේයි.මෙම ස්ථානය  ඇඟිලි තුඩුවලින් මිනිත්තු කිහිපයක් තෙරපීමෙන් හිසේ කැක්කුම ආසාදන ඇස් ඉදිමුම් ආදී රෝග නිසා ඇති වන හිසේ කැක්කුම සමනය කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

ඔබටත් මෙතනින් කොයි ආකාරයෙන් හෝ හිසේ කැක්කුමක් ඇතිවන්නේ නම් මෙවැනි කෙට් ප්‍රතිකර්ම භාවිත කර බලන්න පුළුවන්. ඔබටත් සුවයක් දැනෙයි.

සටහන - අචිනි මහේෂා වික්‍රමගේ
(උපුටා ගැනීම - DailyMail)

Chinese
Medicine