ලොව දිගම වීදුරු පාලම විවෘත කර ආරක්ෂාවට මේස් දෙයි

 01/06/2018 - 11:43
265 reads

ලොව දිගම වීදුරු පාලම චීනය නිර්මාණය කර එය මහජනතාවට විවෘත කෙරුණා.
පාලම ගොඩ නගා ඇත්තේ Hebei පළාතේ කඳු දෙකක් අතරයි.
එම ප්‍රදේශය සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත්  ප්‍රදේශයක්ව පැවතීම වීදුරු පාලම එහි නිර්මාණය කිරීමට හේතුවක්.
පාලම මතින් පිය මනින පිරිසට කඳු දෙක අතර පිහිටි ආගාදය හොඳින් නැරඹීමේ අවස්ථාව ඒ අනුව උදාවුණා.
පාලමට  වීදුරු අතුරාතිබුණත් සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ලොව පිළිගත් ඉහළම ප්‍රමිතිය ඊට යොදා ගෙන තිබෙනවා.
වීදුරු ඇතිරූ පාලම ගොඩ නැගීමට වසර තුනක් ගතවුනා.

පාලමේ පළල මීටර 4ක්. (අඩි 13ක්.)
දිග මීටර 488ක්. එනම් අඩි 1600ක්.
පාලමේ සිට ගැඹුර මීටර 218ක්. (අඩි 715ක්)
භාවිත කර ඇති විදුරු  පුවරු ගණන 1077ක්.
විදුරු  පුවරුවක් සෙන්ටිමීටර 4ක ගණකමකින් යුක්තයි.

පාලමේ  එකවර රැඳී සිටිය හැකි පිරිස 2000ක් බවටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් එකවර උපරිමය 600 දක්වා ඇතුල් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඒ සංචාරකයන්ගේ නැරඹීමේ පහසුව උදෙසා.
පාලමේ සේවය සඳහා වෙනම කාර්ය මණ්ඩලයක් වෙයි.
සංචාරකයන් විශේෂිත මේස් පැළදිය යුතුයි. ඒවා කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සපයාදෙනු ලබයි. එලෙස විශේෂිත මේස් ලබා දෙන්නේ විදුරු මුහුණතේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
glass-bottomed bridg
china