විවාහ උත්සවයේදී සිනාසීම තහනම්

 12/03/2017 - 11:53
89 reads

කොංගෝව  කියන්නේ දියුණු වගේම නොදියුණු ගෝත්‍රික වැසියන්ගේ වාස භූමිය වූ රාජ්‍යයක්.

අනෙක් රටවල මෙන්ම කොංගෝවේ වැසියන්ට ඔවුන්ට ආවේනික සිරිත් විරිත් තිබෙනවා.

කොංගෝ දියුණු ගෝත්‍රයක් වන අසමෙන්නා ගෝත්‍රයේ සුවිශේෂී සිරිතක් වන්නේ විවාහ උත්සවයක දී එය අවසන් වන තුරු මනාළ යුවළ දත් පෙනෙනා අයුරින් සිනාසීම තහනම් වීමයි.

නමුත් දත් නොපෙනෙන අයුරින් මන්දහාසය දැක්වූවාට ගැටලුවක් නොමැති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම විවාහ උත්සව වල කුලියට සිනාසීමට ගත් පිරිසක් ද සිටිනවා.

ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ මනාළ යුවල සිනහ ගැන්වීමටයි.

එසේ යොදාගන්නා පිරිසි මනාළ යුවල සිනහාගැස්වීමට සමත් වුවොත් පමණක් මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි දැක්වෙන්නේ.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news