වැල්ලවායෙන් හමු වූ බුදුරුව සහිත රතිඤ්ඤා කරල් මෙන්න

 11/12/2017 - 13:21
87 reads

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශයේ බුදුරුවාගල ප්‍රදේශයේ දී අද (12) උදෑසන බුදුරුව සහිත රතිඤ්ඤා කරල් කිහිපයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව බුදුරුවාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු විසින් මිලදී ගත් රතිඤ්ඤා පෙට්ටියක මෙම රතිඤ්ඤා කරල් තිබී ඇති බවටයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

එම රතිඤ්ඤා ඔතා ඇති ආවරණයේ පැහැදිලිව බුදුරුව දකින්නට ලැබෙන බවයි News24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

මීට ඉහතදී ද වැල්ලවාය ප්‍රදේශයට ලැබුණු අලි වෙඩි කිහිපයක බුදුරුව සහ සීවලී රුව සහිත අලිවෙඩි ලැබී තිබුණා.

බුදුරුව සහිත එම රතිඤ්ඤා කරල් වල ජායාරූප පහතින්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news