බඳින්න කලින් ගස් බඳින හැටි

 11/12/2017 - 10:12
217 reads

සිරිත් විරිත් වලට මුල්තැන දෙන රටක් තමයි ඉන්දියාව.

ඉන්දියානු දැරියක් කුජ සහ සෙනසුරු හතේ ඇතිව ඉපදුණහොත් ඇයට විවාහ වන්නට පිරිමි කෙනෙකු සොයන්නේ නැහැ.

ඒ, එම ග්‍රහ යෝග සහිත දැරියන් විවාහ වන සැමියා ඉතා ඉක්මනින් මිය යන බව ඉන්දියානුවන්ගේ විශ්වාසය නිසයි.

එනිසා එවැනි දැරියන්ට විවාහ වන්නට සිදුවන්නේ ගසක් සමඟයි.

විවාහයට තෝරා ගන්නා ගස දැරිය ඉපදෙන්නට පෙර රෝපණය කළ එකක් ද විය යුතුය.

තවද එම ගසේ බඳේ වට ප්‍රමාණය අඩි 07කට වඩා වැඩි විය යුතුයි.

එවැනි ගසක් සොයාගනිමින් සියලු චාරිත්‍ර ඉටු කරමින් විවාහයක් සිදු කිරීම ඔවුන්ගේ සිරිතයි.

ඉන් අනතුරුව විවාහය සිදුව දින 07ක් ඇතුළත ගස කපාදැමිය යුතු වෙනවා.

ගස කපාදැමූ පසු එම කාන්තාවට සාමාන්‍ය අයුරින් පිරිමි කෙනෙකු සමඟ විවාහ වන්නට අවසර ලැබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news