මහින්ද ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පාපැදියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට

 11/09/2017 - 14:49
429 reads

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ  ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද  පාපැදියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියා.
පිරිස බත්තරමුල්ල ජයන්තිපුර මංසන්ධියේ සිට  පාපැදිවලින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ඇත්තේ උද්ගතව ඇති ඉන්ධන අර්බුදයට ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ  කිරීම සඳහායි.

2018 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.

ඒ, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින්.

2018 වසර සඳහා සමස්ත වියදම් ඇතුළත් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පසුගිය නම වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
MR
Parliament
Budjet 2018
Mangala Samaraweera
riding bicycle