මගේ ෆොටෝ දාලා මිනිස්සු මුලා කරන්න එපා !

125

තාරුණ්‍යයේ හදවත් දිනාගත් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී චාමර වීරසිංහ සිය මුහුණු පොතට සටහනක් එක්කර තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රසංග වේදිකාවේ නමක් දිනා සිටින ඔහුගේ ජායාරූපය යොදාගනිමින් මිනිසුන් මුලා කරන සංවිධායකයින් ඉල්ලීමක් කරමිනුයි.

ඔහු මුහුණු පොතට එක්කර අති එම සටහන මෙයයි.

Your Comments