බිරිඳගේ උපන්දිනය දා දිමුත් කළ සත්ක්‍රියාව

66

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිමුත් කරුණාරත්න සිය බිරිඳගේ උපන්දිනය දා අපූරු සත්කාරයක නිරතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය සිකුරාදා දින පාසල් යන දරුවන් කිහිප දෙනෙකුට අවශ්‍ය පාසල් උපකරණ ලබා දීමටයි දිමුත් කටයුතු සුදානම් කර තිබුණේ.

ඔහුගේ බිරිඳ වන අනුරාධා මේ ගැන දැන සිට නොමැති අතර ඇයගේ උපන්දිනය හේතුවෙන් ඒම අවස්ථාවේ රැස්ව සිටි දරුවන් පිරිස සමඟ ඔවුන් සතුටු සාමීචියේ යෙදී තිබෙනවා.

මේ සත්කාර්ය උදෙසා ඔවුන් මොරටුව ප්‍රදේශය තෝරාගෙන තිබුණා.

        

Your Comments