බල්බ් වලින් වැඩ දාන ‘දම් රැජිණි’

72

වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන පොදු ප්‍රවාහන සේවය ගැන කතා කිරීමේදී ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ බස් රථයයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට බස් රථයකට සවි කළ වැඩිම LED බල්බ ප්‍රමාණයක් හිමිවන්නේ වලස්මුල්ලේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන දම් රැජිණි පෞද්ගලික බස්රථයට බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වන විට එම බස් රථයේ වැඩ නිම වෙමින් පවතින බව සඳහන්.

 

Your Comments