කෑමක් හිරවුණු දරුවකුගේ ජීවිතය බේරාගන්න හැටි හෙද සොයුරිය පුෂ්පා බෝනික්කෙක් මගින් පෙන්වන වීඩියෝව

 05/10/2017 - 20:30
241639 reads

කෑමක් හෝ වෙනත් යමක් දරුවෙකුගේ උගුරේ හිරවුණු විට කළ යුතු ප්‍රථමාධාර පිළිබඳව පසුගිය දින කිහිපය තුළ අප ඔබව දැනුවත් කළා. අද ඒවා ප්‍රායෝගිකව සිදු කරන ආකාරය හෙද සොයුරිය පුෂ්පා රම්‍යානි ද සොයිසා මෙනෙවිය විසින් බෝනික්කෙකු මාර්ගයෙන් ඉතා සරලව අපට කියලා දෙන වීඩියෝව පහළින් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. මේ වටිනා වීඩියෝව තවත් අයට දැක බලා ගැනීම සඳහා Share කිරීම ඔබ සතු වගකීමක්.  දැනුවත් වෙමු ජීවිතයක් බේරා ගනිමු.