පරාජයෙන් පසු එ.ජා.ප.යෙන් නිවේදනයක්

161

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ප්‍රතිපත්ති දේශපාලනයට වඩා දේශපාලන ව්‍යාපාර මෙවර මැතිවරණයේ දී ඉදිරියට පැමිණ ඇති බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා දක්වා ඇත්තේ.

Your Comments