රවී පසුපෙළට ගිය හැටි මෙන්න

 08/10/2017 - 18:50
591 reads

අද තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව රවී කරුණානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ පසුපස අසුන්ගත් ඡායාරූප පහතින්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news