විවිධ හැඩතල ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය වුණු සත්ව රූප

 08/09/2017 - 09:49
140 reads

විවිධ හැඩතල ආකාරයට නිර්මාණය වුණු සත්ව රූප කිහිපයක් පහතින් දැක ගන්නට පුළුවන්.

වෙනස් ආකාරයට සිතා බලා නිර්මාණය කල අපූරු ජායාරුප ලෙසද මෙය හැදින්විය හැකිය.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news