ඇමති ජෝන් ට එරෙහිව

 06/16/2017 - 14:26
759 reads

ඇමති ජෝන් අමරතුංග මහතාට එරෙහිව මාධ්‍ය සංවිධාන කිහිපයක් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට පැවැත්වූ විරෝධතාවෙන්....