"තැපෑලෙන් සංචාරය මොකටද?"

 06/13/2017 - 13:18
109 reads

නුවරඑළිය, මහනුවර, ගාල්ල තැපැල් කාර්යාල සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා යොදාගැනීමේ උත්සාහයට විරෝධය දැක්වීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් දිවයින පුරා තැපැල් සේවකයින් පැය 48 ක වැඩ වර්ජනයක නිරත වනවා.

වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් තැපැල් සේවා කටයුතුවලට බාධා මතුව තිබෙනවා.

ඡායාරූප - ගාමිණි බණ්ඩාර - හැටන් සහ මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා