ගිලා බසින ගිනිගත්හේනේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල

 06/07/2017 - 12:17
652 reads

හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ, ගිනිගත්හේන පේරගහමුල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පසෙක පිහිටි පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් කඩාවැටී තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරු 5  පමණ සිට ගොඩනැගිල්ල ගිලා බැසීමට පටන්ගෙන තිබූ බවයි NEWS24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

ගොඩනැගිල්ල බෑවුමේ පදිංචි පවුල් දෙකක සාමාජිකයන් ද ඉවත් කර තිබෙනවා.

ගිලා බැසීමට ලක්ව ඇති ස්ථානයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ එක් මන්තීරුවක් පමණක් රථ වාහන ධාවනයට විවෘත කර ඇති බවයි  පොලීසිය සඳහන් කරන්නේ.

(ඡායාරූප -  රංජිත් රාජපක්ෂ / ගාමිණී ඉලංගතිලක)