අපි ආඩම්බරකාර ජාතියක්

 06/05/2017 - 07:18
542 reads

පැරදුනාමත් සතුට සමරණ වෙනත් ජාතියක් ලොව ඇත්ද?
අපි ප්‍රෞඬ ජාතියක්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්.
මේ ලන්ඩන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගනයේදී ධජය රැගෙන පරාජය සැමරූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්.
පසුගිය දා දකුණු අප්‍රිකාව සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජය ලැබීමෙන් අනතුරුව දර්ශන පෙලක්.

(Photo Courtesy - www.sesatha.com.uk)