රුදුරු ගංදිය උඩු ගුවනට දිස්වූ හැටි

 05/28/2017 - 16:08
436 reads

අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක පහළොවක ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගැනුණා. මේ එම ගංවතුර තත්ත්වයන් ඉහළ අහසට දිස්වූ ආකාරය සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සහන කණ්ඩායම් ආපදාවට ලක්වූවන් බේරාගත් ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප එකතුවකි.