දත ගලවයි ද?

 05/23/2017 - 19:36
761 reads

දත් ගලවන්නට කී දෙනෙක් නම් බලා  ඉන්නවද ? මේවා ගැන කියලා හිත නරක්  කර ගන්නට ඕනේ නැහැනේ ?..... මේ දෙන්නා ගැන මොනවද හිතෙන්නේ....?

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.