ඇමති මණ්ඩලේ වෙනස

 02/25/2018 - 15:59
97 reads

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 06 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු
01- අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා - නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍ය
02- ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා - රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය
03- කබීර් හෂීම් මහතා - උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය
04- සාගල රත්නායක මහතා - තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
05- හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා - විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය 
06- රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා - තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
07 පියසේන ගමගේ මහතා - තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08 - අජිත් පී. පෙරේරා මහතා - බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ හා ප්‍රජා විශෝධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය 
09- හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
10-ජේ.සී. අලවතුවල මහතා - ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

( ඡායාරූප : සුදත් සිල්වා )

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news