ජන්ද පෙට්ටි රැගෙන යන'යුරු

 02/09/2018 - 09:55
52 reads

පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ජන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ජන්ද පෙට්ටි රැගෙන යාම අද (09) උදැසන ආරම්භ කරනු ලැබුවා.
මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින්  114599 දෙනෙකු  ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති  බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිළධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පවසනවා.

වවුනියාව නගර සභාව, වවුනියාව දකුණ දෙමළ ප්‍රාදේශීය සභාව, වවුනියාව දකුණ සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව, වවුනියාව උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව හා  වෙංගල සෙට්ටිකුලම ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් 103 දෙනෙකු තෝරා ගැනීමට නියමිතයි.

 ජන්ද මධ්‍යස්ථාන 148කි.

සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පැවසූවේ ජන්දය පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ජන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ජන්ද පෙට්ටි රැගෙන යාම ‍ආරක්ෂක රැකවල් මැද අද (09) උදැසන ආරම්භ කළ බවයි.

දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 56කදී ගණන් කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතයි.

(වවුනියාව - මාධව කුලසූරිය)

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news