වැව පිරුණත් කුඹුරට වතුර නැති ගොවියෝ

 02/05/2018 - 13:32
8 reads

ගලේවෙල  දඹවටවන වලව්වෙල අමුණ කලාපයේ  කුඹුරු අක්කර සියයක පමණ බණ්ඩි ගොයම විනාශ වෙමින් පවතින බව ගොවීන් පවසනවා.
කඩිනමින්  වෑමැඩිල්ල  ජලාශයෙන් ජලය ලබා නොදෙන්නේ නම්  ග්‍රාම   සේවා වසම් 5ක කුඹුරු අක්කර සියයක පිරිස්  මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්දය වර්ජනය කරන බවයි පවසන්නේ.
දඹවටවන වලව්වෙල  අමුණ හරහා කුඹුරු අක්කර සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දෙකන්නය වගා කෙරුණේ වෑමැඩිල්ල ජලාශය ලබාදෙන ජලයෙන්.
කන්න රැස්වීම් පවත්වා වී වගාව සඳහා අවසර ලබාදීමෙන් අනතුරුව කන්න හතරක කාලයකින් පසු මෙවර වී වගා කර තිබෙනවා.
මේ වන විට කුඹුරු යායම  බණ්ඩි ගොයමේ  පවතින නමුත්  වෑමැඩිල්ල ජලාශයෙන්  වතුර රැගෙන යන ඇළ මාර්ගය නවීකරණය කිරීම නිසා වගාවන්වලට ජලය ලබා දීම අත්හිටුවා තිබෙන බවයි  ගොවීන්  චෝදනා කරන්නේ.

නියගය නිසා කන්න හතරක්  වී වගාවෙන් ඈත්ව සිට මෙවර කන-කර බඩු උගසට තබා වී වගාව ආරම්භ කළ ද වයඹ ඇළ සංවර්ධනය කරන  බව පැවසුවත්, වෑමැඩිල්ල ජලාශ යේ ජලය  තිබියදීත් ලබා නොදීම බලවත් අසාධාරණයක් බව ඔවුන්  වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

කුඹුරු සඳහා අවශ්‍යව ඇත්තේ ජල මුර කිහිපයක්.

වෑමැඩිල්ල ජලය  වයඹ පළාතට ජලය රැගෙනයෑමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ  කිරීමත් සමඟ අලුත්වැඩියා කටයුතු යුහුසුළුව මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර ජලාශයේ  විශාල වතුර  ප්‍රමාණයක් රැස්ව ඇති බව ද දැක ලැබෙයි.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වෑමැඩිල්ල ජලාශය මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකම ජලය ලබාදී ගොවීන්ට වගා කරන ලෙස දැනුම් දී අවසානයේදී  වීශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මැතිවරණ සමයේ ම වයඹ ඇළ ව්‍යාපෘතිය  ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග තමන්ට කැඳබීමට  හරි තිබුණු වී වගාව විනාශ වෙමින් පවතින බව ගොවීන් සුසුම් හෙළයි.
(දඹුල්ල කාංචන කුමාර ආරියදාස)

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news