සොබා දහමේ හරය - කෘතවේදීත්වයේ පිදුම

 01/14/2018 - 12:59
11 reads

 

වතුකරයේ හින්දු භක්තිකයන් ස්නානය කර තම නිවස  ඉදිරිපිට විවිධ කෝලන් රටා ඇද  නැකතට ලිප ගිණි මොලවා අලුත් හට්ටියක විශේෂ කිරිබතක් පිළියෙළ  කර එම කිරි බත හිරු දෙවියන්ට පූජා කරනු ලැබුවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news