දරුවන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන්

 12/12/2017 - 11:46
13 reads

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන්  මධ්‍යම කඳුකරයේ සිසු සිසුවියන් දැඩි උනන්දුවකින් අද (12) විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණියේ මේ ආකාරයෙන්...

(මස්කෙළිය - ගාමිණි බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

වවුනියාවේ දෙමළ මහා විද්‍යාලය, රම්බකුලම කාන්තා විද්‍යාලය, වවුනියාව සෛවප්‍රකාශ් කාන්තා විද්‍යාලය ඇතුළු  විද්‍යාල රැසක  ස්ථාපිත කළ විභාග මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබෙනවා.
දරුවන් වවුනියාව දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණි අයුරු .....

(වවුනියාව - මාධව කුලසූරිය)

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news