බාධාහේන ගල්ලෙනෙන් සිතියම් මතුවෙයි

 08/12/2017 - 07:32
223 reads

බලංගොඩ පරගහමඩිත්ත පින්නගල ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ අවුරුදු හය දහසක් පමණ ඉපැරණි ගල්ලෙන සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස  තවදුරටත් ගවේෂණ කටයුතු සිදු කරන බව පුරා විද්‍යා මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා පවසනවා.

බාධාහේන ගල්ලෙන ලෙස හැදින්වෙන මෙම ලෙන සිතියම් සහිත බවයි හෙතෙම සඳහන් කරන්නේ.

අඩි 200ක පමණ දිගින් යුත් මෙම ගල්ලෙන හා අවට ප්‍රදේශයේ කැණීම්වලින් ඓතිහාසික තොරතුරු රැසක් හෙලි කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

බලංගොඩ ඉලුක්කුඔුර පරගහමඩිත්ත වවුල් ගල්ගුහාවේ පුරාවිද්‍යා  කැණිම්

(බලංගොඩ රෝහණ වසන්ත)

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Balangoda cave