47 වැනි මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ නව සාමාජිකත්වය සෞදියට අහිමි වෙයි

10

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වීමට සෞදි අරාබිය ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වී තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ 47 වැනි මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ නව සාමාජිකයන් තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසුම පැවැත්වුණු අතර ඒ සඳහා සෞදිය, රුසියාව, කියුබාව සහ චීනය ද ඉල්ලුම් කර තිබුණා.

සෞදිය, රුසියාව, සහ චීනය දිගින් දිගටම මානව හිමිකම් උල්ලංගනය කරන බවට ලොව ප්‍රධාන පෙළේ මානව හිමිකම් සුරැකීමේ සංවිධාන සහ ක්‍රියාකාරීන් විරෝධය පළ කර සිටියා.

කෙසේ වෙතත් රුසියාවට සහ චීනයට සාමාජිකත්වය හිමි වූ අතර සෞදියට සාමාජිකත්වය හිමි වූයේ නැහැ.

ලබන ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට වසර 3 ක කාලයක් සදහා නව සාමාජිකයන් ලෙස තෝරා ගැනීම සිදුවූ රටවල් වන්නේ පාකිස්තානය, උස්බෙකිස්තානය, නේපාලය, රුසියාව, කියුබාව සහ චීනයයි.

Your Comments