ජපානයේ අලුත්ම විදුලි දුම්රියෙන් නව වේග වාර්තාවක්

48

ජපානයේ නවතම විදුලි දුම්රිය ඊයේ නව වේග වාර්තාවක් පිහිටුවනු ලැබුවා.

ඒ, පර්යේෂණ ධාවනයේ දී පැයට කිලෝමීටර 360ක්‌ හෙවත් සැතපුම් 224ක වේගයක් වාර්තා කරමින්.

ජපාන දුම්රිය බලධාරීන් පවසන්නේ පසුගිය සිකුරාදා පර්යේෂණ ධාවනය Maibara සහ Kyoto අතර සිදු කළ බවයි.

Maibara සහ Kyoto අතර දුර කිලෝමීටර 80කට ආසන්නයි.

එම මාර්ගයේ වැඩිම ධාවන වේගයක් මීට පෙර වාර්තා කර ඇත්තේ පැයට කිලෝමීටර 285ක්.

නව දුම්රිය මාදිලිය බරින් අඩුවන අතර, බලශක්තිය කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිත කළ හැකිවන පරිදි සකස් කර තිබෙනවා.

භූ කම්පනවලට ඔරොත්තුදීමේ වැඩි හැකියාවක් ද මෙම N700s – Supreme දුම්රිය මාදිලිය සතුයි.

ලබන වසරේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙලට පෙර මෙම දුම්රිය හඳුන්වාදීමට නියමිත බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

Your Comments