අගමැති ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරයි

51

ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ (Theresa Mary May) පවසනවා.

ලන්ඩනයේ නොම්බර 10, අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවස ඉරිදිපිට දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරිය සඳහන් කළේ ලබන 7 වනදා ධූරයෙන් ඉවත් විමට තීරණය කළ බවයි.

බ්‍රෙක්සිට් (Brexit) ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ අර්බුදකාරි තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇය මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

1956 ඔක්තෝබර් පළමුවනදා උපන් ඇය එරට දෙවන අගමැතිවරියයි. ඇය 2016 ජූලි 13 බලයට පැමිණියේ අගමැති ඩේවිඩ් කැමරොන් (David Cameron)ගෙන් පසුවයි.

එරට පළමු අගමැතිවරිය වන්නේ මාග්‍රට් තැචර් (Margaret Thatcher).

Your Comments